Kasy fiskalne online

Co to są kasy fiskalne online?

Kasa fiskalna online umożliwia bezpośredni przesył danych do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą przesyłane co 2 godziny, natomiast Repozytorium może zmieniać harmonogram połączeń bez wiedzy użytkownika. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

 • Kasa online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.
 • Kasy online będą miały aktualizację oprogramowania zdalnie, na zasadzie automatycznego pobierania z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.
 • Każda kasa online musi mieć możliwość współpracy z terminalem płatniczym.
 • Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, tzw. e-paragon.

Obowiązek stosowania kas online- czyli jakie branże i od kiedy są zobowiązane do stosowania kas online.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. :

 • Usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.
 • Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od dnia 1 lipca 2020 r. :

 • Usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. :

 • Usługi fryzjerskie.
 • Usługi kosmetyczne i kosmetologiczne.
 • Usługi budowlanych.
 • Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.
 • Usługi prawnicze.
 • Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Ulga na zakup kasy online?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę online oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy online. Zwrot nie przysługuje na urządzenia z papierową i elektroniczną kopią paragonów.

Jak długo można korzystać ze zwykłych kas fiskalnych, jeśli nie jest się zobligowanym do posiadania kasy fiskalnej online?

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu). Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można było wymieniać zapełnioną pamięć fiskalną w kasach z papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie jest to możliwe – podatnik musi zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub kasę online (tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot).

Ważne informacje o kasach fiskalnych online.

 • Co będzie rejestrowała w pamięci kasa online?

Dane jakie będą gromadzone w pamięci kasy online to m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje o przeglądach okresowych. Będą one wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym, oznaczone czasowo. Co ważne dla nabywców towarów i usług, dane będą anonimowe – będzie to elektroniczny zapis paragonów bez informacji dotyczących konsumenta.

 • Jakie są kary za brak stosowania kas online?

Przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości 5000 zł za wprowadzenie do obrotu kasy niespełniającej wymogów przewidzianych dla kasy online.

 • Jakie są kary za niewykonanie obowiązkowego przeglądy technicznego kasy?

Przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

 • Jakie stawki VAT obowiązują po 1 maja 2019 r.?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych (online, kopia papierowa i kopia elektroniczna) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

A=23%
B=8%
C=5%
D=0%
E=ZW
F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne.

W kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, należy dokonać zmiany stawek VAT na powyższą kolejność najpóźniej do 31 lipca 2019 roku.

 

 

elzab
posnet
novitus
datecs
sharp
elzab
posnet
novitus
datecs
sharp