Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. INFOTECH Wojciech Romatowski 19-300 Ełk, ul. Moniuszki 3 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres infotech.elk@gmail.com
 5. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: infotech.elk@gmail.com

 

Formularz kontaktowy

 1. Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.
 2. Za pomocą Formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
  a. imię i nazwisko
  b. adres e-mail
 3. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego w celu marketingowym.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
elzab
posnet
novitus
datecs
sharp
elzab
posnet
novitus
datecs
sharp