KASY I DRUKARKI ONLINE

Harmonogram obowiązkowego stosowania kas online.

Czyli jakie branże i od kiedy są zobowiązane do stosowania kas fiskalnych online.

 

1.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. :

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

2.  Od dnia 1 lipca 2020 r. :

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

3.  Od dnia 1 stycznia 2021 r. :

  • świadczenia usług fryzjerskich
  • świadczenia usług kosmetycznych i kosmetologicznych
  • świadczenia usług budowlanych
  • świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • świadczenia usług prawniczych
  • świadczenia usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
elzab
posnet
novitus
datecs
sharp
elzab
posnet
novitus
datecs
sharp